+46 (0)31-760 60 16 info@prominova.se

Flamfotometer

BWB-XP från BWB Technologies Ltd

Flamfotometer BWB-XP kommer från BWB Technologies i England, som är världsledande tillverkare av flamfotometrar. De är högspecialiserade och tillverkar enbart en enda sorts flamfotometer. Deras ambition är att tillverka den mest användarvänliga och heltäckande flamfotometer som överhuvudtaget existerar, för synnerligen enkel – parallell – mätning och visning av de fem elementen nedan – samtliga med extremt precisa och tillförlitliga resultat

 • Natrium (Na)
 • Kalium (K)
 • Lithium (Li)
 • Kalcium (Ca)
 • Barium (Ba)

Flamfotometern levereras helt komplett från början och behöver bara anslutas till väggspänning 230 Vac/50Hz samt till gas, antingen propan, butan eller en blandning av bägge. BWB:s flamfotometrar är kompletta, för att kunna användas direkt efter uppackning. Flamfotometer (även flam-fotometer, flam-fotometrar), heter på engelska flame photometer, flame photometers.

Information

Flamfotometern BWB-XP är den enda flamfotometer som med sina fem kanaler samtidigt kan mäta fem olika element. Alla fem element kan dessutom visas i displayen, samtidigt. Du kan därför göra parallella mätningar. Följande ingår i leveransen av en flamfotometer:

 • Flamfotometer-instrumentet
 • Program-CD
 • Kalibreringslösningar
 • Laboratorietillbehör (Labware)
 • Kablage för anslutning till 230 Vac-vägguttag
 • Slang för gasanslutning

Leveransen är med andra ord helt komplett.

Tekniska detaljer

Linjearisering: Inkluderat i mjukvaran och tillgängligt för var och en av de fem elementen. Möjligt både vid Single och Multi Point kalibreringar.
Aspiration: 3-5.5ml/min
Optimalt område:
Single Point- Kalibrering: Multi Point-Kalibrering:
Na 0.05 – 60ppm Na 0.05 – 1000ppm
K 0.05 – 100ppm K 0.05 – 1000ppm
Li 0.1 – 50ppm Li 0.1 – 1000ppm
Ca 2.5 – 100ppm Ca 2.5 – 1000ppm
Ba 30 – 3000ppm
Reproducerb.: <1% Variationskoefficient för 20 prov efter varandra, över 10 minuter (efter instrumentet stabiliserats), vid koncentrationer på 100ppm eller mindre.
Gränsvärden för mätbarhet:
Na 0.02ppm.
K 0.02ppm.
Li 0.05ppm.
Ca 1.0ppm.
Ba 10ppm.
Tid till stabilitet: Mindre än 15 sekunder efter att provet introducerats i flamman.
Drift: Mindre än 1% per 30 minuter, efter instrumentet stabiliserats.
Specificitet: Na/K/Li = <0.5% i förhållande till varandra, när likvärdiga i koncentration vid <100ppm.
Uppmätta Parametrar: Samtidigt visning av: Na, K, Ca, Li, Ba
Storlek: Instrument = 51 cm högt x 38 cm brett x 41 cm djupt (20 in x 14 in x 16 in)
Fraktmått = 62 cm högt x 47 cm brett x 47 cm djupt (24.5 in x 21.5 in x 18.5 in)
Vikt: Instrumentet = 17 kg
Fraktvikt = 29 kg
Klicka på länken nedan för en komplett guide till flamfotometri