Flamfotometern BWB-XP är den enda flamfotometer som med sina fem kanaler samtidigt kan mäta fem olika element. Alla fem element kan dessutom visas i displayen, samtidigt. Du kan därför göra parallella mätningar av:

Lithium /Li3
Natrium /Na11
Kalium /K19
Calcium /Ca20
Barium /Ba56
Följande ingår i leveransen av en flamfotometer –

Förpackningens innehåll

Flamfotometer-instrumentet
Program-CD
Kalibreringslösningar
Laboratorietillbehör (Labware)
Kablage för anslutning till 230 Vac-vägguttag
Slang för gasanslutning
Leveransen är med andra ord helt komplett.
FLAMFOTOMETER MED MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

Flamfotometer_med_allt

Linjearisering:

Inkluderat i mjukvaran och tillgängligt för var och en av de fem elementen. Möjligt både vid Single och Multi Point kalibreringar.
Aspiration: 3-5.5ml/min
Optimalt område:
Single Point- Kalibrering: Multi Point-Kalibrering:
Na
0.05
– 60ppm Na
0.05
– 1000ppm
K
0.05
– 100ppm K
0.05
– 1000ppm
Li
0.1
– 50ppm Li
0.1
– 1000ppm
Ca
2.5
– 100ppm Ca
2.5
– 1000ppm
Ba
30
– 3000ppm
Reproducerb.: <1% Variationskoefficient för 20 prov efter varandra, över 10 minuter (efter instrumentet stabiliserats), vid koncentrationer på 100ppm eller mindre.
Gränsvärden för mätbarhet:
Na 0.02ppm.
K 0.02ppm.
Li 0.05ppm.
Ca 1.0ppm.
Ba 10ppm.
Tid till stabilitet: Mindre än 15 sekunder efter att provet introducerats i flamman.
Drift: Mindre än 1% per 30 minuter, efter instrumentet stabiliserats.
Specificitet: Na/K/Li = <0.5% i förhållande till varandra, när likvärdiga i koncentration vid <100ppm.
Uppmätta Parametrar: Samtidigt visning av: Na, K, Ca, Li, Ba
Storlek: Instrument = 51 cm högt x 38 cm brett x 41 cm djupt (20 in x 14 in x 16 in)
Fraktmått = 62 cm högt x 47 cm brett x 47 cm djupt (24.5 in x 21.5 in x 18.5 in)
Vikt: Instrumentet = 17 kg
Fraktvikt = 29 kg