Flamfotometer

Flamfotometer BWB-XP kommer från BWB Technologies i England, som är världsledande tillverkare av flamfotometrar. De är högspecialiserade och tillverkar enbart en enda sorts flamfotometer. Deras ambition är att tillverka den mest användarvänliga och heltäckande flamfotometer som överhuvudtaget existerar, för synnerligen enkel – parallell – mätning och visning av de fem elementen nedan – samtliga med extremt precisa och tillförlitliga resultat

  • Natrium (Na)
  • Kalium (K)
  • Lithium (Li)
  • Kalcium (Ca)
  • Barium (Ba)

Flamfotometern levereras helt komplett från början och behöver bara anslutas till väggspänning 230 Vac/50Hz samt till gas, antingen propan, butan eller en blandning av bägge. BWB:s flamfotometrar är kompletta, för att kunna användas direkt efter uppackning. Flamfotometer (även flam-fotometer, flam-fotometrar), heter på engelska flame photometer, flame photometers.